SVEFO-Östra Svealands Fotoklubbar


SVEFO kommer att avvecklas under 2019
Lördagen den 30 mars samlades medlemmar i SVEFO-klubbarna till ordinarie årsmöte i SVEFO och då togs ett första beslut att avveckla SVEFO, senast vid nästa ordinarie årsmöte. Ett mycket tråkigt beslut, men att fortsätta verksamheten är inte möjlig. Se information i SVEFO-INFO utskickad med epost 2019-04-14.

En ny styrelse valdes med uppgift att under hösten genomföra aktiviteter för klubbarna och att avveckla SVEFO senast till nästa ordinarie årsmöte i mars 2020.

SVEFO hösten 2019
Den nya styrelsen kommer att genomföra två fototräffar under hösten och till dessa bjuder vi in medlemmar i SVEFOs klubbar. Bägge träffarna kommer att genomföras i Enskede Skola.

24 oktober – Anders Geidemark
Den första träffen har titeln Gräv där du står och kommer att fokusera på att det faktiskt går att ta bra bilder i din närhet. Man behöver inte resa till fjärran länder för att ta de minnesvärda bilderna.

Anders delar med sig av sin syn på fotografi: det viktiga är att ha kameran med sig och att ha ett öppet sinne. Vi hinner även med en frågestund och vi får se Anders bilder från när och - en del från – fjärran.

21 november – Marcus Johansson
Marcus är även känd som ICEPIC – en fotograf som brunnit för Gatufoto / Street Photography sedan 1981. Han arrangerar både kortare och längre workshops på olika platser i Sverige och utomlands.

Marcus kommer under kvällen dela med sig av sina erfarenheter: var, varför och kanske hur.
Information
All information till våra klubbar kommer fortsättningsvis endast att ske via epost.

Hemsida
Denna hemsida - svefo.org - kommer att stängas under sommaren 2019.

Nästa SVEFO-INFO
I månadsskiftet augusti/september räknar vi med att skicka ut nästa nummer av SVEFO-INFO. Då kommer mer detaljerad information om höstens två fototräffar. Men boka redan nu in de två datumen – 24 oktober och 21 november.

Kontakt
Epost-adress till SVEFO: svefo2019(at)gmail.com.
Trevlig sommar!

SVEFO - styrelsen