SVEFO - Östra Svealands Fotoklubbar


Fototräff nummer 2 hösten 2019
Nedan finns inbjudan till den andra och alltså sista av höstens två fototräffar – Marcus Johansson den 21 november. Portarna öppnas kl. 18.

Kvällen inleds med ett extra årsmöte för SVEFO som startar kl. 17:45. Mer info nedan och i särskild kallelse.

Marcus Johansson, 21 november

Marcus Johansson

Det går bra att ta med vänner. Notera att vi vill ha anmälan till fototräffen via epost senast den 10 november.

Hämta inbjudan och läs allt du behöver veta om denna träff.
Extra årsmöte, 21 november
Kl. 17.45 genomförs ett extra årsmöte för SVEFO – Östra Svealands Fotoklubbar. Den enda punkten på dagordningen är att ta det andra och slutliga beslutet att upplösa SVEFO. Det första togs vid ordinarie årsmöte den 30 mars 2019.

Kallelse till det extra årsmötet finns här och har skickats till medlemsklubbarna tillsammans med SVEFO-INFO Oktober 2019.

Notera att detta extra årsmöte startar prick kl. 17.45.

Nästa SVEFO-INFO
När vi fattat det definitiva beslutet att avveckla SVEFO kommer styrelsen att avsluta allt som hör till SVEFO och därefter skicka en slutrapport till klubbarna. Vi räknar med utskicket kan göras i slutet av detta år eller i början av nästa år.

Kontakt
Epost-adress till SVEFO: svefo2019(at)gmail.com.
Fotohälsningar

SVEFO - styrelsen