SVEFO-Östra Svealands Fotoklubbar


SVEFO kommer att avvecklas under 2019
Lördagen den 30 mars samlades medlemmar i SVEFO-klubbarna till ordinarie årsmöte i SVEFO och då togs ett första beslut att avveckla SVEFO, senast vid nästa ordinarie årsmöte. Ett mycket tråkigt beslut, men att fortsätta verksamheten är inte möjlig. Se information i SVEFO-INFO utskickad med epost 2019-04-14.

En ny styrelse valdes med uppgift att under hösten genomföra aktiviteter för klubbarna och att avveckla SVEFO senast till nästa ordinarie årsmöte i mars 2020.

SVEFO hösten 2019
Den nya styrelsen planerar att genomföra två fototräffar under hösten och till dessa inbjuda medlemmar i SVEFOs klubbar.

Den 24 oktober genomförs den första träffen. Den har titeln Gräv där du står och kommer att fokusera på att det faktiskt går att ta bra bilder i din närhet. Man behöver inte resa till fjärran länder för att ta de där minnesvärda bilderna.

Den andra träffen räknar vi med att genomföra under november månad. Planen är att den ska belysa Gatufotografering ur ett antal olika synvinklar.
Information
All information till våra klubbar kommer fortsättningsvis endast att ske via epost.

I månadsskiftet augusti/september räknar vi med att skicka ut nästa nummer av SVEFO-INFO med information om höstens program.

Hemsida
Denna hemsida - svefo.org - kommer att stängas under sommaren 2019.

Kontakt
Epost-adress till SVEFO: svefo2019(at)gmail.com.SVEFO - styrelsen